Bestill rørlegger | 417 53 355

Scandic Solsiden Trondheim

Scandic Solsiden Trondheim

Dette er et av våre største prosjekter hittil

Her renoverte vi og våre samarbeidspartnere hele 155 bad, 2 stk. fellestoaletter og 2 stk. handicaptoalett.