Bestill rørlegger | 417 53 355

Vannmåler

Montere vannmåler

4990,- 

Inkludert i pris:

Moms
Ferdig montert av rørlegger
Servicebil tur retur

Pris #1: Kampanjepris for bytte av gammel kommunal vannmåler til ny digital vannmåler og stengeventil, inkludert innmelding til kommune: 4990,-

Vi gjør oppmerksom på at kommunen krever montering av tilbakeslagsventil i tilknytning til vannmåler dersom du mangler dette fra før.

Pris #2: Kampanjepris for innsetting av kommunal vannmåler, stengeventil og tilbakeslagsventil inkludert innmelding til kommunen: 7990,-

PS! Dersom det blir montert tilbakeslagsventil, vil det ofte være nødvendig å montere blant annet reduksjonsventil og ekspansjonskar i tillegg. Dette systemet er utformet for å forhindre overtrykk og vannutblåsning, spesielt under perioder med lavt vannforbruk i området ditt. 

Pris #3: Kampanjepris for innsetting av vannmåler inkludert innmelding til kommunen, tilbakeslagsventil, stengeventil og ekspansjonskar: 9990,- 

Pris #4: Kampanjepris for innsetting av vannmåler inkludert innmelding til kommunen, tilbakeslagsventil, stengeventil, reduksjonsventil og ekspansjonskar: 14 980,-

Ved bestilling, presiser om du ønsker pris #1, pris #2, pris #3 eller pris #4.

Forbehold: Det må være fri tilkomst og mulig å stenge hovedstoppkran rett før der vannmåler skal monteres på hovedinntaket.

Legg gjerne ved et bilde når du bestiller. Tilbudene gjelder ordinære husstander med normale rørdimensjoner (ikke hovedinntak til større næringsbygg, sameier o.l.)