Bestill rørlegger | 417 53 355

Dobbel lekkasjestopper

Montere dobbel vannstopper

6490,-

Inkludert i pris:

Moms
Ferdig montert av rørlegger
Servicebil tur retur

Dobbel automatisk lekkasjestopper (sikrer kaldtvannet og varmtvannet på kjøkkenet og monteres blant annet for å sikre oppvaskmaskina).

Fastpris inkludert nødvendige deler og arbeidstid: 6490,- inkludert moms.

Prisen krever fri tilkomst. Vi gjør oppmerksom på at det må være tilgjengelig stikkontakt rett ved der installasjonen skal utføres (Installering av stikkontakt er ikke med i prisen). 

Informasjon

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje, stanser vanntilførselen og begrenser skadeomfanget etter vannlekkasjen.

Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å montere lekkasjestopper. Ifølge vannskadestatistikk fra forsikringsselskapene oppstår hele 20 % av vannskadene i hjemmet i tilknytning til løse vanninstallasjoner som vaskemaskin, oppvaskmaskin, bereder, kaffemaskin, kjøleskap etc. Ettersom disse installasjonene ofte er montert på steder uten membran og vannsikret gulvflate kan skadeomfanget blir stort ved lekkasje dersom den ikke oppdages raskt.

Vi har god erfaring med montering av lekkasjestoppere. Vi anbefaler at en av våre fagpersoner foretar installasjon. På den måten får vi kartlagt boligens vannsikringsbehov, samt plassert magnetventilen/magnetventilene på riktig plass. 

Stopper vanntilførselen

En lekkasjestopper hindrer ikke lekkasjer i å oppstå, men vil automatisk stoppe vanntilførselen ved registrering av lekkasje, avgi et lydsignal, og dermed begrense skadeomfanget ved at den forhindrer store mengder vann i å lekke ut. Dette kan spare deg for et betydelig arbeid i etterkant av en skade, og for store summer. Dersom du har lekkasjestopper i huset ditt så vil det også gi deg billigere forsikring.

Lekkasjestoppere består vanligvis av lekkasjedetektor, styreenhet og stengeventil. Lekkasjedetektoren er som regel en fuktføler utformet som en kabel eller en punktsensor, som legges ut langs gulvet, for eksempel i kjøkkenbenk. Registrerer den fukt i et av punktene vil styreenheten motta et signal fra lekkasjedetektoren for deretter å lukke stengeventilen. Stengeventilen som vanligvis er en magnetventil, skal stenge vanntilførselen til skadestedet ved eventuell lekkasje og du må selv fysisk åpne den igjen for å få vanntilførsel.